Kalp Pili Uygulamaları | İzmir Kalp Doktoru

Kalp Pili Uygulamaları

Kalp pilleri nedir?

Kalbimiz elektrik üretme potansiyeline sahip bir pompadır. Bu pompanın belli bölgeleri elektrik üretimini üstlenmiş olup belli bölgeleri de bu elektriği dağıtma görevini üstlenmiştir. Kalbin elektrik üreten ve dağıtan sistemlerinde problem olduğu zaman genellikle ritim düşer. Kalp pilleri bu noktada elektrik üretme ve elektriği kalbin bölümlerine sırası ile dağıtma görevini üstlenirler. Kalp içinde elektrik dağıtımı sıralı ve düzenli bazen de elektrik üretme görevi olmayan kalbin bazı bölgeleri özellikle kalp yetmezliği hastalarında gereksiz hızlı bir ritim oluştururlar, bazen bu ritimler ölüme bile sebep olabilir. Bu durumlarda da ıcd (ıntrakardıyak defıbrılatör) dediğimiz şoklama cihazı özelliği olan piller takılır. Özetle bu hastalarda bazı bölgeler isyan çıkarır, bu cihazlar ise isyanı bastırır diyebiliriz. Bir diğer grup pil ise halk arasında üç kablolu pil denilen crt-d pilleridir. Bazı kalp yetmezliği hastalarında elektrik dağıtımı uygunsuz olduğu için kalbin bölümleri aynı anda kasılamaz ve kalp yetmezliği gelişir. Bu durumda takılan piller elektriğin kalbe uygun dağıtımını sağlayarak kalbin etkili kasılmasına katkıda bulunur.

Kalp pili hangi durumlarda takılır?

1.Nabzın düştüğü durumlarda, (hasta sinüs sendromu,avblok,semptomatik sinüs bradikardisi…)hasta sinüs sendromunda ekg. bu sendromda zaman zaman yukarıda görüldüğü gibi kalp ritminde duraklamalar veya bazen de kalp hızında yavaşlamalar görülür. Bu dönemlerde hastalarda bayılma, bayılacakmış gibi olma, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler olur. Şikayetlerin olduğu hastalarda kalıcı pil takılarak yavaşlamış kalp hızı normale döndürülür.
2.Ölümcül ritim bozukluğu gelişip kurtulan hastalara ya da ölümcül ritim bozukluğu gelişme riski olan hastalara tedbir amaçlı takılabilir. (bu durumda şoklama cihazı dediğimiz ıcd pilleri takılır)
3.Kalp yetmezliği olup kalp bölümleri arasında elektrik dağıtım problemi olan durumlar. (crt dediğimiz üçkablolu piller takılır)

Kalp pillerinin yapısı:

Genel olarak, bir kalp pili 2 bölümden oluşur:
Elektronik devrelerin olduğu kısım ve batarya. Bu bölüm metal bir koruyucu içindedir. Elektrik uyarılarını kalbe kadar ileten kablo (lead).

Bir kalp pili 2 ana parçadan oluşur. Metal kılıf ve kablo (elektrod). metal kutuda batarya ve elektronik aksam bulunur.
Metal kutu yaklaşık olarak 5-6 cm genişliğinde ve 90-100 gr ağırlığında küçük bir kutudur. Hatta bazıları daha da küçük olabilir. (2.5 cm çapında ve 40-50 gr ağırlığında) Elektrik üreten bu kısım batarya ile çalışır ve çoğu 5-10 yıl giden lityum bataryalar kullanır. Batarya bittiğinde, bütün metal kutu yenisiyle değiştirilir. Jeneratör yavaşlayan kalp atışlarını düzelten elektriksel uyarılarının oluşturulmasından sorumludur.
Piller hem algılama hem de elektrik verme özelliğine sahiptir. Önce kalpte elektrik olup olmadığını algılarlar eğer elektrik algılamazlarsa kalbe elektrik verirler ihtiyaç oldukça devreye girerler.

Kalıcı kalp pili nasıl takılır?

Pil takılmasını gerektiren olayın kalıcı olduğu düşünülen durumlarda kullanılır. Jeneratör, göğüs veya karına derinin altında bir cep oluşturularak yerleştirilir, ancak çoğunlukla göğüs duvarının sol tarafına konur. Hasta uyutulmadan lokal anestezi yapılır. Hastada korku, endişe varsa sakinleştirici de yapılabilir. Lokal anestezi ile uyuşturulan bölgeden 5 cm kadar kesi yapılır, göğüs kasları ve cilt altı arasına pilin konulacağı bir alan açılır. Sonra kalbe giden toplar damar iğne ile bulunarak kılıf yerleştirilir ki bu kılıftan pilin kabloları kalbin içine gönderilir. Pil kas dokusuna dikilir ve kesilen bölge kapatılıp pil ayarları yapılır.

Kalp pili yerleştirme işleminden sonra:

• Yerleştirmeden kısa bir süre sonra, cihazın düzgün yerleştirildiğini kontrol etmek için göğüs röntgeni alınır. Göğüs üzerine konan programlama cihazı ile kalp pili programlanması yapılabilir. Bu işlem sırasında hasta hiçbir şey hissetmez. Hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre, kalıcı kalp pili uygulaması sonrası 1 gün hastanede yatış tavsiye edilir. İşlemden hemen sonraki dönemde hastanın uygun aktivite düzeyine yönelik öneriler doktoru tarafından anlatılır. Elektrotun yerinden oynamaması için hastalar temaslı sporlardan, ağır kaldırmaktan, kalp pilinin bulunduğu taraftaki kolun şiddetli hareketlerinden sakınmalıdırlar.
• Dikiş yeri kapandıktan sonra dikiş yerinde belli bir süre sertlik olabilir, ancak yara iyileştikçe sertlik kaybolur. Enfeksiyona ait her hangi bir işaret ( akıntı, cerrahi yaranın iltihabı) varsa hemen işlemi yapan doktora bildirilmelidir. Dikiş yeri tam olarak iyileşinceye kadar (7-10 gün) hasta dikiş yerine dikkat ederek ve bu bölgeyi ıslatmadan yıkayabilir, duş alabilirler. Uygulamadan yaklaşık olarak bir veya iki hafta sonrasında hasta kontrole çağırılır. Kontrolde gerekli ise dikişler alınır, dikiş yeri enfeksiyon bulguları yönünden incelenir. Kalıcı kalp pili olan hastalar, acil durumlarda yanında olması için sürekli bir kalp pili kimlik kartı taşımalıdır, bu kart pil takıldığı gün hazırlanır ve hastaya verilir veya kart şeklinde hazırlanıp hastanın adresine gönderilir.
• Sonraki pil kontrolleri yaklaşık iki ay sonra ve takiben her 6 veya 12 ayda bir yapılır. Kontrollerde pilin çalışması jeneratörün geri kalan ömrü gibi çeşitli özellikler incelenir.

Kalp pili yerleştirilmesinin potansiyel riskleri

Ciddi komplikasyonlar nadir olarak görülür ve vakaların %1-2’sinde meydana gelir.
Bazıları şunlardır:
• Pil yerinde ciddi morluk veya kanama
• Pıhtı oluşumu
• Kan damarının yırtılması
• Akciğer veya kas dokusuna iğne travması
• Göğüs duvarı ve akciğer arasındaki boşluğa hava kaçması
• Elektrodun yerinden çıkması
• Enfeksiyon
• Dikiş yerinde kızarıklık, ısı artışı, hassasiyet veya şişme, ateşle birlikte veya tek başına
• Yara yerinden akıntı, tek başına veya ateşle birlikte
• Kollarda bacaklarda, el ve ayak bileklerinde şişme (ödem)
• Artan nefes darlığı, uzamış hıçkırık veya zor nefes alma
• Uzamış zayıflık veya yorgunluk
• Bayılma, baş dönmesi, göz kararması
• Hızlı kalp atımı (çarpıntı)
• Kas seğirmeleri
• Göğüs ağrısı, işlemden önce var olan herhangi bir şikayetin tekrarlaması.
• Hastalar şu belirti ve şikayetleri doktorlarına hemen haber vermelidirler.

Kalp pili olan hastalar nelere dikkat etmeliler?

Yerleştirme işlemini takiben, takılan kalp piline ait temel bilgileri ve acil durum talimatlarını içeren bir kart hastaya verilir. Bu kart her zaman hastanın yanında muhafaza edilmelidir. İlave olarak, hastaların pillerinin marka (ve modellerini) öğrenmesinde yarar vardır.

Kalp pili fonksiyonunu etkileyen cihazlar

Kalp pili ile etkileşebileceğine dair bir çok elektriksel cihaz için söylentiler vardır. Ev güvenlik sistemleri, mikrodalgalar, telsiz telefonlar, elektrikli battaniyeler, elektrikli tıraş makineleri, ısıtıcı pedler, televizyonlar ve uzaktan kumandalar, bilgisayarlar ve saç kurutma makineleri gibi ev eşyaları ve tamirinde kullanılan çok yaygın ev içi uygulamalar kalp pilinin işleyişine önemli bir risk teşkil etmezler.
Şu durumlara özellikle dikkat edilmelidir:
• Metal dedektörler, havaalanlarında, adliye binalarında ve diğer bazı yüksek güvenlikli yerlerde hastalar pilin tanıtım kartını göstermeli ve elle aranmalarını istemelidirler. Hastalar, kalp pilinin fonksiyonlarıyla geçici olarak etkileşebileceklerinden metal dedektörlerinden geçmemeli ve elle kullanılan tarayıcıların göğüs bölgesine tutulmasına izin vermemelidirler. Dedektör başlığı ile pacemaker arasında en az 60 cm olmalıdır.

Kalp pillerinin metal detektörlerinden uzak tutulması gereklidir.

Metal dedektörler

Alışveriş mağazalarının girişlerinde ve görülmeyecek bir şekilde kullanılıyor olabilirler. Bu cihazlardan kaynaklanan problemler nadir rapor edilmesine rağmen, kalp pili olan hastaların alışveriş güvenlik kapısında oyalanmamaları önerilir.
Röntgen çekiminde kullanılan x ışınları kalp pillerinin çalışmalarını etkilemez.
Cep telefonları
Kulağa yakın tutulduklarında nadiren kalp piliyle etkileşmektedir. Etkileşimden sakınmak için, hastalar hemen daima cep telefonlarını (kapalı dahi olsa) pil jeneratörlerinden en az 15 cm uzakta tutmalıdırlar. Cep telefonlarının kalp pilinin bulunduğu yerin zıt tarafındaki kulağa tutularak kullanılması tavsiye edilir.
Magnetikrezonans görüntüleme testi (mrı)
Bu tanısal amaçlı tetkik sırasında üretilen radyo ve magnetik dalgalar kalp pili fonksiyonlarını önemli derecede etkilemektedir, ancak son yıllarda yaygınlaşan MR uyumlu kalp pillerinde bu problem aşılmıştır. MR uyumlu kalp pili bulunan hastalar MR çekilmeden önce firmaya haber vermelidir. Firma teknisyeni MR’a girmeden pili MR moduna alıp MR sonrası tekrar normal moda gelirler, yani MR uyumlu pil bile olsa hastalar firmaya haber vermeden MR’a girmemelidirler.
Güçlü elektriksel alanlar
Hastalar güçlü elektriksel alan oluşturan aletlerden ve alanlardan kaçınmalıdır. Bunlar yüksek gerilim hatları, eğlence parkı hatları ve dağılımları, güç kaynakları, büyük mıknatıslar kullanan hurdalıklar veya zayıf korunmuş araba motorlarını içerir. Hastalar hiçbir zaman çalışır durumdaki bir araba motoruyla uğraşmamalıdır. Telsiz bilgisayar ekipmanları (wireless modem, bluetooth), telsiz mikrofon, telsiz telefon, radyo kontrol vericilerinin antenleri (uzaktan kumandalı araba, uçak vb.) kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.
Manyetik alanlar
Mıknatıs kalp pilinin fonksiyonlarını geçici olarak bozabilir. Mıknatıs bulunan kaynak ile (örn. büyük hoparlörler) kalp pili arasında en az 15 cm mesafe bırakılmalıdır. Hidroelektrik santrallerinde dolaşılmamalıdır.

Hastaların yapmaması gerekenler

• Kalp pili takılmış hastaların elektrikli testere ve kaynak makinesi kullanmaması gerekir.
• Kalp pillerinin ömürleri ve tekrar değiştirilmeleri
• Kalp pilinin bataryası, metal koruyucu kılıf içinde saklı olduğundan batarya eğer tükenmeye yakınsa tüm jeneratörün değiştirilmesi gerekmektedir. En modern kalp pilleri bile, kalbin pile olan ihtiyacına göre her 5-10 yılda bir değiştirilmeyi gerektiren lityum bataryaları kullanır.
• Kalp pilleri beklenmedik şekilde bitmez ve birdenbire çalışması durmaz. Pil ömrünün sonlarına doğru yapılan kontrollerde, pil “bitiyorum işareti” gönderir (end of life- erı-). Eğer bir batarya azalmış olarak çalışıyorsa rutin kontrollerde yapılan testlerle bu işaret algılanır ve jeneratör yenisiyle değiştirilir. Batarya azalmaya başladıktan kabaca 6 ay sonrasına kadar kalp pilleri normal fonksiyon görmeye devam ederler. Kontrollere zamanında gitmek son derece önemlidir.

Pil programlayıcısı değişik piller için farklı cihazlar olmakla birlikte bu cihazlarda bir bilgisayar kısmı ile bir de pilin üzerine konan ve pil ile programlayıcı cihaz arasındaki haberleşmeyi sağlayan kısım (resimde sağ taraftaki kablolu cihaz) vardır. Programlayıcılar, hem pili sorgulayarak pilin mevcut ayarlarını, bataryasının durumunu değerlendirir hem de pilin parametrelerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa bunu pile iletirler.

Kalp pili olan hastaların bilmesi gerekenler;

Kalp pili kimlik (pacemaker ıd) kartı

Pil takıldıktan hemen sonra geçici, daha sonra ise kalıcı kart düzenlenir ve size verilir. Kalp pili kimlik kartı sizi implant (vücuda takılı cihaz) taşıyıcısı olarak tanımlar. Kartın üzerinde adınız, adresiniz, telefon numaranız, pil ve kablonun marka, modeli ve seri numarası, pilin takıldığı tarih ve takan doktor yazılıdır. Bu kartın sürekli yanınızda bulunması yararlıdır. Özellikle pil kontrol randevularınız sırasında, havaalanı güvenliğinden geçmek ve tıbbi acil durumlarda göstermeniz gerekir. Kimlik kartınızı kaybederseniz veya adres veya telefon numaralarınızda değişiklik olursa yeni bir kimlik kartı edinmeniz gerekir, bunun için sizi takip eden doktorunuz yardımcı olacaktır.

Kalp pili takılma işleminden sonra

 • Ameliyattan sonra birkaç gün süreyle yaranızın bulunduğu taraftaki kolunuzu kaldırmaktan kaçının.
 • Kalp piliniz üzerine doğrudan basınç uygulamayın. Örneğin; yüz üstü yatmayın, kalp piliniz üzerine bastırmayın veya onu manipüle etmeyin (yönünü değiştirmeyin)
 • Kesi bölgenizi temiz ve kuru tutun;dikiş alınasya kadar su değirmeyin.
 • Kesi bölgesini kontrol edin. Sıcaklık, ağrı, şişkinlik, kızarıklık veya akıntı gibi enfeksiyon belirtileri görürseniz, hemen doktorunuza başvurunuz.
 • Hiçbir takip / kontrol randevunuzu kaçırmayınız.
 • Sarsıntı veya düşmeye neden olabilecek sert fiziksel aktivitelerden, sert fiziksel temas içeren sporlardan kaçınınız.
 • Kalp pilinizin bulunduğu tarafa tüfek dipçiği yerleştiriyorsanız, avlanmaktan kaçının.

Herhangi bir zamanda olabilecek aşağıdaki durumlarda doktorunuzu arayın:

 • Solunum zorluğu.
 • Baş dönmesi.
 • Bayılma nöbetleri veya bayılacakmış gibi olma.
 • Sürekli güçsüzlük veya yorgunluk.
 • Göğüs ağrısı.
 • İnatçı ve uzun süre devam eden hıçkırık.
 • Bacaklar, ayak bilekleri, kollar veya el bileklerinde şişkinlik.
 • Kalp çarpıntısı.
Kalp pili kontrolleri

Pil kontrolünüz için verilen randevular çok önemlidir. Bu kontrollerde kalp ritminizin durumu, pilinizin ve kablosunun normal çalışıp çalışmadığı, ayarlarda değişiklik gerekip gerekmediği, bataryanın ömrü gibi bir çok teknik özellik kontrol edilir. Bu kontrolleri doktorunuz pilinize uygun bir programlayıcı yardımıyla yapar. Bilgisayar yapısında olan bu programlayıcıların özel bir parçası pil üzerine konarak pil ile uzaktan iletişime geçilir, bu şekilde pil ile ilgili bir çok teknik bilgi okunur.

Kalp piliniz ve kablonuzun ne kadar sıklıkla kontrol edilmesi gerektiği, kalp pilinizin ve kablosunun tipi, tıbbi durumunuz, pilin ne zaman takıldığı gibi bazı faktörlere bağlıdır.

Piller aynı zamanda hastanın ritim bozuklukları olup olmadığı hakkında da bilgiler verir ve hatta ritim bozukluğu olduğu zaman bunu kendi içine kaydedebilir.

Kalp piliniz ve kablonuzun ne kadar sıklıkla kontrol edilmesi gerektiği, kalp pilinizin ve kablosunun tipi, tıbbi durumunuz, pilin ne zaman takıldığı gibi bazı faktörlere bağlıdır. Ancak genel olarak ilk kontrol pil takıldıktan sonraki 2. ayda ve sonrasında 6-12 ayda birdir. Kalp pilinizin beklenen değiştirilme zamanı yaklaştıkça kontrol aralıkları sıklaşır.

Ayrıca şok verici piller, şok verdiği durumlarda ve en geç her 6 ayda bir kontrol edilir, bu kontrollerde hastanın ritmi ve ritim bozukluğu olup olmadığı özellikle değerlendirilir.

Pil ömrü

Pil ömründen kastedilen, aslında bataryanın ömrüdür. Pilin, elektronik yapısındaki arızalardan dolayı değiştirilme ihtimali son derece düşüktür. Batarya, elektronik aksama sıkıca bağlı olduğundan batarya bitince hepsi beraber değiştirilir, bu değişimlerde kabloda bir problem yoksa kablo değiştirilmez.

Bataryanın ömrü bir çok faktöre bağlıdır. Bunlardan en önemlisi pilin ne sıklıkta devreye girdiğidir. Hastanın hastalığına bağlı olarak bazı hastalarda nadiren devreye girerken bazı hastalarda ise sürekli çalışır, ayrıca bataryanın enerji tüketimi kalp hızıyla da ilgilidir. Dolayısı ile bir hastada pil ömrünün ne kadar olacağı kesin olarak öngörülemez, ancak kabaca söylemek gerekirse bu süre 6-10 yıl arasındadır, şok veren pillerde şok sayısı ile orantılı olarak bu süre daha da kısalabilir.

Pilin ne zaman değişeceğini nasıl anlayacağız?

Hastalar kendilerine verilen muayene ve pil kontrol randevularına geldiklerinde pilin ne kadar ömrü kaldığı programlayıcı yardımıyla öğrenilir. Programlayıcı, pilin güvenli olarak ne zaman değişmesi gerektiğini (elektifreplacement time -erı-) yaklaşık olarak söyler (6 ay, 24 ay vs gibi). Bu zamanı kaçırmamak için kontrollere düzenli gelmek son derece önemlidir,  değişme zamanı yaklaştıkça kontroller sıklaştırılır.
Bununla birlikte piller ansızın bitmez, pil güvenli değişim zamanı geldiğini bildirdikten sonra bile aylarca sorunsuz çalışmaya devam eder. Ancak batarya tamamen bitmeden (ömür sonu -end of life- eol) güvenli değişim zamanında değiştirilmelidir, değiştirme işleminde kablo yerinde bırakılır, yalnız metal pil bölümü değiştirilir.

Kalp pillerinden farklı olarak, pilin kablosunun ne kadar dayanacağı ise öngörülemez. Günümüzde pil kabloları yıllarca (hatta yaşam boyu) dayanmak için tasarlanmıştır, ama gerçek süre her hastada değişebilir; tıbbi durumunuz, anatominiz ve yerleştirilirken kullanılan ameliyat tekniği kablonun ne kadar dayanacağını etkiler. Kalp pili kontrol ziyaretinde kalp piliniz ile birlikte kablonun durumu da kontrol edilir.

Evde motorlu aletlerle çalışırken

Evdeki çoğu motorlu aletin kullanımı güvenlidir, ancak;
• Motorlu el aletlerini kalp pilinizden uzak tutunuz.
• Elektrik çarpmasını önlemek için bütün elektrikli alet ve ekipmanlarını iyi durumda tutunuz. (çalışır durumda, iyi topraklanmış, akım kaçağı yaratmayacak şekilde),
• Tek başınızayken motorlu aletleri kullanmaktan kaçınınız.
• Aletlerin doğru olarak topraklandığından emin olunuz. Motorlu ekipmanları sıkça kullanıyorsanız, kaçak akım kesme röleli prizler iyi bir güvenlik önlemidir. Bu ucuz cihaz, elektrik çarpmasını önler.

Elektrikli bahçe aletleri güvenlidir.
• Elektrikli çalı makasları
• Yaprak üfleyiciler
• Çim biçme makineleri
• Kar üfleyiciler

Pille çalışan aletler ve çoğu elektrikli alet kullanılabilir.

• Elektrikli matkaplar
• Motorlu oyma testereler
• Elektrikli tornavidalar
• Havyalar (ama lehim tabancaları değil).

Sakıncalı olmayan ev eşyaları
• Çamaşır makineleri, kurutucular ve elektrikli ocaklar dahil büyük cihazlar
• Elektrikli battaniyeler, ısıtma yastıkları ve taşınabilir ortam ısıtıcıları
• Elektrikli süpürgeler
• Kablosuz elektrikli bıçaklar, ütüler ve yeni tip tıraş makineleri gibi ac motoru olmayan el aletleri
• Koşu bantları
• Mikrodalga, gaz ve elektrik fırınları
• Televizyonlar, fm ve am radyolar, video kaset kaydedicileri, video oyunları, kompakt disk (cd) çalarlar, müzik setleri (hoparlörler hariç), masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
• Tost makineleri, blenderler, elektrikli konserve açacakları ve mutfak robotları gibi masaüstü cihazlar.

Dikkat edilmesi gerekenler
• Yakıtla çalışan aletler: Ayarları yapmadan önce motoru kapatın.
• Otomobil motoru tamiri: Çalışan bir motorun bobin, distribütör veya buji kabloları yakınındayken dikkatli olun. Distribütöre herhangi bir ayar yapmadan önce motoru kapatın.
• Lehim tabancaları ve mıknatıslanma gidericileri kalp pilinizden 15 cm uzakta tutun.

Önerilmeyenler
Bir motorlu aleti “açık“ konumuna kilitlenmiş olarak kullanmaktan kaçınınız. Bu durum ekipmanı hızla kapatmanızı önler.
Yakıtla çalışan zincirli testere kullanmaktan kaçınınız. Bunun önerilmesinin nedeni, elleriniz ve vücudunuzun elektrik kıvılcımı yaratan bileşenlere yakın olmasıdır. Bu bileşenler kalp pilinizle etkileşimde bulunabilir.

İş yerinde kullanılan cihazlar

Sakıncası olmayan iş yeri cihazları
Çoğu ofis ekipmanını, kalp pilinizle güvenli bir biçimde kullanabilirsiniz;
• Masaüstü, dizüstü ve ana bilgisayar gibi bilgisayarlar,
• Fotokopi makineleri,
• Elektrikli daktilolar,
• Faks makineleri,
• Modemler,
• Lazer ve iğneli yazıcılar gibi yazıcılar.

Sakıncalı işyeri cihazları
• Halk bandı (cb) amatör radyolar ve diğer radyo vericileriyle kullanılan antenler elektromanyetik etkileşim (eme) oluşturabilir. Antenle, kalp piliniz arasındaki olması gereken mesafe, antenin iletici gücü, frekansı ve tipine bağlıdır, vericinin gücü çok yüksekse, aranıza daha uzun mesafeler koymanız gerekebilir.
• Ağır elektrikli veya sanayi ekipmanları çoğu kez elektromanyetik alan (eme) yaratır. Bu ekipmanlar, kalp pilinizin çalışma biçimini etkileyebilir.
• Bazı müzik sistemi hoparlörlerinde kullanılanlar gibi büyük mıknatıslar
• Elektrikli ark kaynağı ekipmanı, plazma kesiciler
• Enerji santralleri, büyük jeneratörler, iletim hatları ve iletim binaları
• Fabrikalarda kullanılan elektrikli çelik fırınlar
• Radyo ve televizyon yayın kuleleri
• Sanayi mıknatısları
• Sanayide plastik bükmek için kullanılan elektrik ısıtıcılar
• Tuğla ocakları gibi indüksiyon fırınları.

Seyahat ve güvenlik sistemleri

Kalp pili taşıyan kişilerin çoğu, özel önlemler almadan seyahat edebilir. Ancak bazı güvenlik sistemlerine dikkat etmek gerekir.
Sakıncalı olmayanlar
Otomobiller: Otomobilin emniyet kemeri rahatsız edebilir, yeni model otomobillerde emniyet kemerleri kişiye göre ayarlanabilir. Ameliyattan sonraki ilk birkaç hafta içinde emniyet kemeriyle kalp piliniz arasına yumuşak bir havlu yerleştirmek yararlı olabilir. Emniyet kemerleri, her koşulda daima takılmalıdır.
Havaalanı güvenlik sistemleri: Kalp pili taşıdığınızı belirtiniz. Güvenlik sistemi kalp pilinizi etkilemez, ancak kalp pilinizin etrafındaki metal kılıf, metal saptama alarmının sinyal vermesine neden olabilir. Havaalanı güvenliğinin sizden şüphe etmesini önlemek için, kalp pili kimlik kartınızı gösteriniz. Bu durumda güvenlik personeli elle arayacaktır.
Ev tipi güvenlik sistemleri: Kalp pilinizin ev güvenlik sistemlerini harekete geçirmesi veya bunlar tarafından etkilenmesi olası değildir.
Sakıncalı durumlar
Alışveriş mağazaları güvenlik sistemleri: Bu sistemlerin kalp pilinizi üzerindeki etkilerini önlemek için normal bir biçimde ve hızla içlerinden geçiniz. Bu detektörlerin yanında oyalanmayın veya onlara yaslanmayın.
Kalp pili kimlik kartınızı her zaman yanınızda taşıyınız. Bu kart, kalp piliniz bir metal detektörünü veya güvenlik sistemini harekete geçirirse yardımcı olacaktır.

Diğer Hizmetlerimiz